PROIZVODI

28. VENTILACIJE

28. VENTILACIJE

2
Filter za aspirator
nn
225,00
3
Stucna za dimnjak
nn
230,00
4
Stucna za ventilaciju
nn
198,00
16
Ventilaciona kapa 110 varena
Pestan
756,00
18
Ventilaciona kapa 50 varena
Pestan
334,00
19
Ventilaciona kapa 75 varena
Pestan
510,00
35
Ventilator Q 100 - BB
nn
990,00
36
Ventilator Q 100 AZ - BB
nn
2.115,00
39
Ventilator Q 120 - BB
nn
1.193,00
40
Ventilator Q 120 AZ - BB
nn
3.038,00
41
Ventilator Q 150 - BB
nn
1.856,00
42
Ventilator Q 150 AZ - BB
nn
3.917,00