PROIZVODI

Nordico engineering/project

Nordico
Idući u korak sa zahtevima tržišta i koristeći priliku da se bude na izvoru materijala, 2013. godine u okviru Aqua Still Groupa, otvoren je ogranak Nordico inženjeringa. Primarna delatnost mu je bila vezana za izvođenje VIK i sprinkler instalacija. Okupivši nekoliko majstora-instalatera i vodećeg inženjera na gradilištu, Nordico inženjering je počeo da radi. Kako je obim posla rastao i kako su dobijeni neki od većih projekata u Beogradu, ogranak se širio. Danas ima preko 20 zaposlenih majstora i pomoćnih radnika, 5 licencirana inženjera, operativu itehničku pripremu. Opseg delatnosti se neprestano širi, tako da se Nordico bavi i konsaltingom, optimizacijom projekata i samim projektovanjem.Periodično se uključuju i spoljni saradnici - inženjeri, ukoliko je to potrebno.
  Delatnosti kojima se Nordico inženjering bavi:
 • 1. Montaža vodovodne, hidrantske i kanalizacione mreže
 • 2. Montaža sprinkler sistema
 • 3. Montaža sanitarija
 • 4. Montaža sistema vakuumske odvodnje sa krova i njegovo projektovanje
 • 5. Pružanje saveta projektantima u toku izrade projekata i pomoć pri izboru materijala
 • 6. Optimizacija projekata
  Od početka 2016. Godine, u okviru Nordico inženjeringa posluje podogranak H.A.C. (Heating Automation air-Conditioning) Engineering čija je primarna delatnost vezana za izvođenje, optimizaciju i projektovanje :
 • 1. Sistema grejanja i klimatizacije
 • 2. Automatizacije, koja je vezana za koncept „pametne kuće“ – upravljanje i kontrola rada sistema klimatizacije i grejanja
 • 3. Izvođenje sistema pristupnih rampi, garažnih vrata i interfonskih sistema

Kontakt Nordico inženjering:

Tehnička priprema i inženjering:
nordicotehnika@aquastillgroup.com
Gordana Lazarević d.i.g. asg.gordana@gmail.com, mob: 0631029452
Aleksandra Kocić, i.g. asgaleksandra@gmail.com, mob: 0652150490


Direktor tehničke opertive:
Veselin Savić d.i.m. asgveselin@gmail.com, mob: 0648204079


Inženjeri na gradilištu – rukovodioci projekata:
Pavle Poparić d.i.a. asgpavle@gmail.com, mob: 0646414489
Marko Lazarević i.g. asgmarko@gmail.com, mob: 0648204075


Kontakt H.A.C.:
Dejan Dragićević d.i.m. hacdejand@gmail.com, mob: 0648204080
Antonio Galioto antonio@galioto.info, mob: 0637503595