PROIZVODI

Luk ED Tech sa desnim bocnim priklj. 110/50

Luk ED Tech sa desnim bocnim priklj. 110/50 1

VP cena: 1.150,00 dinara
 
01. KANALIZACIJA » 01.01 Wavin ED Tech - SAMOGASIVA
Opis proizvoda nije obrađen.
Proizvođač: WAVIN
Šifra proizvoda: 101000492


Poručivanje:

Datum izmene: 09. 07. 2018. godine