PROIZVODI

K racva AS 125 x 100 / 45°

K racva AS 125 x 100 / 45° 1

VP cena: 2.207,00 dinara
 
01. KANALIZACIJA » 01.03 Wavin Astolan - BESUMNA
SVOJSTVA
Sa svojim nepremašenim svojstvima izolacije od buke,
Wavin AS je optimalno rešenje kada se zahteva izolacija
zvuka. Patentirana sirovina Astolan® velike je specifiène
težine i posebne molekularne strukture, što omoguæava
upijanje zvuka prenošenog vazduhom, kao i zvuka koje
prenosi kruto telo.

TEŽINA PO METRU Wavin AS-a
Težina po metru je za sisteme odvoda od velike važnosti za
prigušenje zvuka prenošenog vazduhom i krutim telom.
Kombinacija velike specifične težine i male elastičnosti daje
optimalne rezultate prigušenja prenosa obe vrste zvuka kroz
cevovod. Wavin AS je namenski razvijan tako da optimalno
iskorišćava oba svojstva, a rezultat su relativno debeli zidovi i
velika specifična težina materijala. Iz tog razloga težine cevi ne
bi smele biti manje od onih navedenih u sledećoj tabeli:
Težina po metru:
DN 56 = 1,40 kg/m
DN 70 = 2,10 kg/m
DN 90 = 2,30 kg/m
DN 100 = 3,55 kg/m
DN 125 = 4,40 kg/m
DN 150 = 5,15 kg/m
DN 200 = 7,50 kg/m

OSOBINE WAVIN AS-a
Wavin AS je savremena alternativa livenom gvožđu. Za razliku
od metala, Astolan® ima svojstvo prigušenja prenosa buke.
Energija zvuka ne može se širiti zidom cevi. Naglašeno
svojstvo neprenošenja zvuka Wavin AS-a dokazano je kroz
mnogobrojna komparativna merenja na "Institutu za zaštitu od
buke i toplote" - Prof.Dr.Zeller - u Essenu, Nemačka.
Ispitni rezultati potvrdili su izuzetno ponašanje u radu Wavin
AS-a, za razliku od ponašanja livenog gvožða

MATERIJAL:
Astolan®; mineralima ojačan polipropilen, otporan na vruću
vodu, DIN 4102, B2
Fizičke osobine:
Gustina ~ 1,9 g/cm3 3 DIN 53479
Izduženje pri lomu ~ 29%
Vučna čvrstoća ~ 13 N/mm2
E-modul elastičnosti ~ 3800 N/mm2
Koef. linear. širenja toplote ~ 0,09 mm/mK
Vatrootpornost ~ DIN 4102, B2
Boja ~Svetlo siva RAL 7035
Oznake:
Wavin AS, nominalni prečnik, godina proizvodnje, znak
kvaliteta, odobrenje, materijal, kontrolna oznaka, klasa
vatrootpornosti.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
DN 125/100
Ugao 45°
Težina racve : 1.90 kg/kom
Pakovanje : 50 kom
Proizvođač: WAVIN
Šifra proizvoda: 101030159


Poručivanje:

Datum izmene: 20. 02. 2017. godine