PROIZVODI

KANION koleno sa mufom 90/88 braon

KANION koleno sa mufom 90/88 braon 1

VP cena: 292,00 dinara
 
37. SPOLJNA ODVODNJA (Oluci i kanalice) » 37.01 Wavin Kanion - SISTEM PVC OLUKA KISNI
Opis proizvoda nije obrađen.
Proizvođač: WAVIN
Šifra proizvoda: 101500203


Poručivanje:

Datum izmene: 03. 11. 2016. godine