PROIZVODI

Manometar 63 0-16 bara - radijalni

Manometar 63 0-16 bara - radijalni 1

VP cena: 480,00 dinara
 
25. REGULATORI PRITISKA
Opis proizvoda nije obrađen.
Proizvođač: FARG
Šifra proizvoda: 150020652


Poručivanje:

Datum izmene: 16. 11. 2016. godine