PROIZVODI

Manometar 63 0-10 bara - aksijalni

Manometar 63 0-10 bara  - aksijalni 1

VP cena: 480,00 dinara
 
25. REGULATORI PRITISKA
Opis proizvoda nije obrađen.
Proizvođač: FARG
Šifra proizvoda: 150020653


Poručivanje:

Datum izmene: 16. 11. 2016. godine