33. NICE automatizacija

33.04 Motori za klizne kapije

1
NICE Blink lampa 12V za kontrolnu jedinicu *ELB

NICE Blink lampa 12V za kontrolnu jedinicu *ELB

NICE
2
NICE Blink lampa 24V za kontrolnu jedinicu *EL24

NICE Blink lampa 24V za kontrolnu jedinicu *EL24

NICE
3
NICE Blink lampa EL

NICE Blink lampa EL

NICE
4
NICE Brava sa standardim cilindrom *EKS

NICE Brava sa standardim cilindrom *EKS

NICE
5
NICE Dekoder mot/mom 255 kombinacija *MORX

NICE Dekoder mot/mom 255 kombinacija *MORX

NICE
6
NICE Digitalni birac externi (zahteva morx dekoder) *EDS

NICE Digitalni birac externi (zahteva morx dekoder) *EDS

NICE
7
NICE Digitalni birac sa bluebus *EDSB

NICE Digitalni birac sa bluebus *EDSB

NICE
8
NICE Letva 30x8x1000mm metalna za klizne kapije *ROA8

NICE Letva 30x8x1000mm metalna za klizne kapije *ROA8

NICE
9
NICE Letva M4 25x20x1000mm najlonska *ROA6

NICE Letva M4 25x20x1000mm najlonska *ROA6

NICE
10
NICE Motor za klizna i segmentna vrata do 35m2 SUMO *SU2000R01

NICE Motor za klizna i segmentna vrata do 35m2 SUMO *SU2000R01

NICE
11
NICE Motor za klizna kapije do 600 kg komplet *RB600KCER02

NICE Motor za klizna kapije do 600 kg komplet *RB600KCER02

NICE
12
NICE Motor za klizne kapije do 1000kg *RB1000R02

NICE Motor za klizne kapije do 1000kg *RB1000R02

NICE
13
NICE Motor za klizne kapije do 400 kg i 6 m duzine (motor+2daljinska) *RD400KCE

NICE Motor za klizne kapije do 400 kg i 6 m duzine (motor+2daljinska) *RD400KCE

NICE
14
NICE Motor za klizne kapije do 400 kg komplet *RB400KCER02

NICE Motor za klizne kapije do 400 kg komplet *RB400KCER02

NICE
15
NICE Motor za klizne kapije do 500kg i 8m duzine *RB500HSR02

NICE Motor za klizne kapije do 500kg i 8m duzine *RB500HSR02

NICE
16
NICE Motor za klizne kapije do 600kg (motor+2daljinska) *ROX600KLT

NICE Motor za klizne kapije do 600kg (motor+2daljinska) *ROX600KLT

NICE

FOLLOW US