KANION odvodna cev 90 x 2000 braon

37.01 Wavin Kanion - SISTEM PVC OLUKA KISNI

Proizvođač

WAVIN

Šifra Proizvoda

101500185

Datum Izmene

19. 06. 2019. godine
KANION ODVODNA CEV 90 x 2000 mm

Kada se rad vrši na spuštenom krovu i rastojanje između nivoa nastavaka odvoda i cevi nije veće od 10 cm, odstupanje se može napraviti pomoću jednostranog mufiranog kolena, koje postavljamo na nastavak odvoda i pomoću duplog mufiranog kolena, koje montiramo na ravni deo jednostranog kolena, sa proširenjem u donjem delu. Zapamtite da, pri montaži cevi sa proširenjem na duplom mufiranom kolenu, treba ostaviti oko 10 mm razmaka, što je neophodno zbog termičnog širenja cevi. Nosač montirati direktno pod koleno.

Preuzmite pdf katalog

VP cena: 1.173,00 dinara     

FOLLOW US