KANION koleno sa duplim mufom 75/67 braon

37.01 Wavin Kanion - SISTEM PVC OLUKA KISNI

Proizvođač

WAVIN

Šifra Proizvoda

101500221

Datum Izmene

14. 06. 2019. godine
KANION KOLENO SA DUPLUM MUFOM - 75/67°

Kada se rad vrši na spuštenom krovu i rastojanje između
nivoa nastavaka odvoda i cevi nije veće od 10 cm, odstupanje
se može napraviti pomoću jednostranog mufiranog
kolena, koje postavljamo na nastavak odvoda i pomoću
duplog mufiranog kolena, koje montiramo na ravni deo
jednostranog kolena, sa proširenjem u donjem delu. Zapamtite
da, pri montaži cevi sa proširenjem na duplom
mufiranom kolenu, treba ostaviti oko 10 mm razmaka, što
je neophodno zbog termičnog širenja cevi. Nosač montirati
direktno pod koleno.
Kada je rastojanje između ivice krova i zida veće od
10 cm, montažu vršiti pomoću duplog mufiranog kolena,
pričvršćenog za odvod pomoću nastavaka sa falcovanim
delom nadole; u falc treba uvući deo cevi, a na drugi kraj
postaviti drugo duplo koleno. Držač montirati direktno iza
kolena.

Preuzmite pdf katalog

VP cena: 268,00 dinara     

FOLLOW US