Sraf za bojler 10 x 120 (pak.4/1)

15.01 Srafovi

Proizvođač

KONARIK

Šifra Proizvoda

108100313

Datum Izmene

10. 07. 2019. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 158,00 dinara     

FOLLOW US