EUROSMART Cosmopolitan baterija za lavabo M *23325000

05.04 Grohe - Germany

Proizvođač

GROHE

Šifra Proizvoda

109451526

Datum Izmene

05. 03. 2019. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 11.605,00 dinara     

FOLLOW US