KLASIK bat. za trokader zidna *K01130

05.03 Rosan - Kanjiza

Proizvođač

ROSAN

Šifra Proizvoda

109600003

Datum Izmene

10. 11. 2014. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 3.246,00 dinara     

FOLLOW US