WC solja konzolna invalidska *1620-101-300

11.05 Armatura KFA

Proizvođač

KFA

Šifra Proizvoda

110020041

Datum Izmene

13. 09. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 10.800,00 dinara     

FOLLOW US