Izliv za tus kadu L - 146 *836-001-00

05.06 Rezervni delovi za baterije

Proizvođač

KFA

Šifra Proizvoda

110050055

Datum Izmene

17. 03. 2017. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 2.961,00 dinara     

FOLLOW US