Ventilaciono crevo AL 120 L-3m *C27122

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000121

Datum Izmene

16. 01. 2017. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 960,00 dinara     

FOLLOW US