HIDRANT NADZEMNI 80,H-1900 prikljucak 2x52 i 1x75

21.01 AKWA

Proizvođač

AKWA

Šifra Proizvoda

120030202

Datum Izmene

07. 05. 2018. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 38.772,00 dinara     

FOLLOW US