SAHT 40T fi600 - OMNIUM D400 sa ventilaciom

21.02 Sahtovi i resetke

Proizvođač

FANSULD

Šifra Proizvoda

120100001

Datum Izmene

23. 09. 2016. godine
KARAKTERISTIKE
Klasa D400LT
ispunjava zahteve SRPS EN 124:2000
velicina svetlog otvora 600mm
Visina rama H100
Poklopac sa ventilacionim rupama
Povrsina rupa 145cm²
Poklopac sa tri zavrtnja
Preklopni poklopac sa sarkom
Zastita od nenemernog zatvaranja

Preuzmite pdf katalog

VP cena: 17.950,00 dinara     

FOLLOW US