LIVENA KAPA 7kg ,H240

21.02 Sahtovi i resetke

Proizvođač

FANSULD

Šifra Proizvoda

120101001

Datum Izmene

23. 09. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 2.030,00 dinara     

FOLLOW US