LIVENA KAPA 18kg ,DN80 ,H310

21.02 Sahtovi i resetke

Proizvođač

FANSULD

Šifra Proizvoda

120101003

Datum Izmene

23. 09. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 7.564,00 dinara     

FOLLOW US