NICE ugradni motor za krilnu kapiju *XMETRO2024KCER01

33.05 Motori za krilne kapije

Proizvođač

NICE

Šifra Proizvoda

9105

Datum Izmene

06. 07. 2017. godine
KOMPLET ZA AUTOMATIZACIJU KRILNE KAPIJE
TEŽINE DO 800KG ,ŠIRINE DO 460CM
BEZ ENKODERA,INTERNO I EKSTERNO OTVARANJE OD 90° DO 180°
VP cena: 118.337,00 dinara     

FOLLOW US