05. BATERIJE I SLAVINE

05.02 Deante - Poland

1
ANEMON jed.bat. ugradna za kadu *BCZ 013M

ANEMON jed.bat. ugradna za kadu *BCZ 013M

DEANTE
2
GARDENIA jed.bat. 2 cevi sankerica bela-ch *BEG W630

GARDENIA jed.bat. 2 cevi sankerica bela-ch *BEG W630

DEANTE
3
GARDENIA jed.bat. 2 cevi sankerica crna-ch *BEG B630

GARDENIA jed.bat. 2 cevi sankerica crna-ch *BEG B630

DEANTE
4
GERBERA jed.bat. 2 cevi sankerica bela-ch *BGB W720

GERBERA jed.bat. 2 cevi sankerica bela-ch *BGB W720

DEANTE
5
GERBERA jed.bat. 2 cevi sankerica crna-ch *BGB B720

GERBERA jed.bat. 2 cevi sankerica crna-ch *BGB B720

DEANTE
6
GERBERA jed.bat. 2 cevi sankerica crvena-ch *BGB R720

GERBERA jed.bat. 2 cevi sankerica crvena-ch *BGB R720

DEANTE
7
JEDNORUCNA SLAVINA ZIDNA L-293mm *BEZ 126L

JEDNORUCNA SLAVINA ZIDNA L-293mm *BEZ 126L

DEANTE
8
JEDNORUCNA SLAVINA ZIDNA L-86 *BEZ 122L

JEDNORUCNA SLAVINA ZIDNA L-86 *BEZ 122L

DEANTE
9
LUKRECJA jed.bat. 2 cevi frizerska bela-ch *BDH W720

LUKRECJA jed.bat. 2 cevi frizerska bela-ch *BDH W720

DEANTE
10
LUKRECJA jed.bat. 2 cevi frizerska crna-ch *BDH B720

LUKRECJA jed.bat. 2 cevi frizerska crna-ch *BDH B720

DEANTE
11
MILIN jed.bat. 2 cevi sankerica bela BEU W62M

MILIN jed.bat. 2 cevi sankerica bela BEU W62M

DEANTE
12
MILIN jed.bat. 2 cevi sankerica crvena *BEU R62M

MILIN jed.bat. 2 cevi sankerica crvena *BEU R62M

DEANTE
13
MILIN jed.bat. 2 cevi sankerica zelena *BEU G62M

MILIN jed.bat. 2 cevi sankerica zelena *BEU G62M

DEANTE
14
MILIN jed.bat. 2 cevi sankerica zuta *BEU Y62M

MILIN jed.bat. 2 cevi sankerica zuta *BEU Y62M

DEANTE

FOLLOW US