21. SPOLJNI VODOVOD

21.01 AKWA

1
AMBRO SELNA 100 / 2"

AMBRO SELNA 100 / 2"

AKWA
2
AMBRO SELNA 150 / 2"

AMBRO SELNA 150 / 2"

AKWA
3
AMBRO SELNA 80 / 2"

AMBRO SELNA 80 / 2"

AKWA
4
EURO VENTIL 100 ovalni

EURO VENTIL 100 ovalni

AKWA
5
EURO VENTIL 100 pljosnati

EURO VENTIL 100 pljosnati

AKWA
6
EURO VENTIL 125 PLOSNATI

EURO VENTIL 125 PLOSNATI

AKWA
7
EURO VENTIL 150 ovalni

EURO VENTIL 150 ovalni

AKWA
8
EURO VENTIL 150 pljosnati

EURO VENTIL 150 pljosnati

AKWA
9
EURO VENTIL 200 pljosnati

EURO VENTIL 200 pljosnati

AKWA
10
EURO VENTIL 40 ovalni

EURO VENTIL 40 ovalni

AKWA
11
EURO VENTIL 50 ovalni

EURO VENTIL 50 ovalni

AKWA
12
EURO VENTIL 50 pljosnati

EURO VENTIL 50 pljosnati

AKWA
13
EURO VENTIL 65 ovalni

EURO VENTIL 65 ovalni

AKWA
14
EURO VENTIL 80 ovalni

EURO VENTIL 80 ovalni

AKWA
15
EURO VENTIL 80 pljosnati

EURO VENTIL 80 pljosnati

AKWA
16
FF LIVENI KOMAD 100 / 1000

FF LIVENI KOMAD 100 / 1000

AKWA
17
FF LIVENI KOMAD 100 / 200

FF LIVENI KOMAD 100 / 200

AKWA
18
FF LIVENI KOMAD 100 / 300

FF LIVENI KOMAD 100 / 300

AKWA
19
FF LIVENI KOMAD 100 / 400

FF LIVENI KOMAD 100 / 400

AKWA
20
FF LIVENI KOMAD 100 / 500

FF LIVENI KOMAD 100 / 500

AKWA
21
FF LIVENI KOMAD 100 / 800

FF LIVENI KOMAD 100 / 800

AKWA
22
FF LIVENI KOMAD 150 / 100

FF LIVENI KOMAD 150 / 100

AKWA
23
FF LIVENI KOMAD 150 / 800

FF LIVENI KOMAD 150 / 800

AKWA
24
FF LIVENI KOMAD 150 /600

FF LIVENI KOMAD 150 /600

AKWA
25
FF LIVENI KOMAD 80 / 1000

FF LIVENI KOMAD 80 / 1000

AKWA
26
FF LIVENI KOMAD 80 / 200

FF LIVENI KOMAD 80 / 200

AKWA
27
FF LIVENI KOMAD 80 / 300

FF LIVENI KOMAD 80 / 300

AKWA
28
FF LIVENI KOMAD 80 / 400

FF LIVENI KOMAD 80 / 400

AKWA
29
FF LIVENI KOMAD 80 / 500

FF LIVENI KOMAD 80 / 500

AKWA
30
FF LIVENI KOMAD 80 / 800

FF LIVENI KOMAD 80 / 800

AKWA
31
FFK LIVENI LUK 100 / 45°

FFK LIVENI LUK 100 / 45°

AKWA
32
FFK LIVENI LUK 150 / 22°

FFK LIVENI LUK 150 / 22°

AKWA
33
FFK LIVENI LUK 150 / 30°

FFK LIVENI LUK 150 / 30°

AKWA
34
FFK LIVENI LUK 150 / 45°

FFK LIVENI LUK 150 / 45°

AKWA
35
FFK LIVENI LUK 80 / 30°

FFK LIVENI LUK 80 / 30°

AKWA
36
FFR LIVENA REDUKCIJA 100 / 50

FFR LIVENA REDUKCIJA 100 / 50

AKWA
37
FFR LIVENA REDUKCIJA 100 / 65

FFR LIVENA REDUKCIJA 100 / 65

AKWA
38
FFR LIVENA REDUKCIJA 100 / 80

FFR LIVENA REDUKCIJA 100 / 80

AKWA
39
FFR LIVENA REDUKCIJA 125 / 100

FFR LIVENA REDUKCIJA 125 / 100

AKWA
40
FFR LIVENA REDUKCIJA 150 / 100

FFR LIVENA REDUKCIJA 150 / 100

AKWA
41
FFR LIVENA REDUKCIJA 150 / 80

FFR LIVENA REDUKCIJA 150 / 80

AKWA
42
FFR LIVENA REDUKCIJA 80 / 50

FFR LIVENA REDUKCIJA 80 / 50

AKWA
43
FFR LIVENA REDUKCIJA 80 / 65

FFR LIVENA REDUKCIJA 80 / 65

AKWA
44
FLANS ADAPTER 100

FLANS ADAPTER 100

AKWA
45
FLANS ADAPTER 160

FLANS ADAPTER 160

AKWA
46
FLANS ADAPTER 90

FLANS ADAPTER 90

AKWA
47
GORNJI DEO HIDRANTA - PAWLEK

GORNJI DEO HIDRANTA - PAWLEK

AKWA
48
HIDRANT NADZEMNI 100 H-1900

HIDRANT NADZEMNI 100 H-1900

AKWA
49
HIDRANT NADZEMNI 80 H-1900

HIDRANT NADZEMNI 80 H-1900

AKWA
50
HIDRANT NADZEMNI 80 inox

HIDRANT NADZEMNI 80 inox

AKWA
51
HIDRANT NADZEMNI 80 LOMLJENI

HIDRANT NADZEMNI 80 LOMLJENI

AKWA
52
HIDRANT NADZEMNI 80,H-1900 prikljucak 2x52 i 1x75

HIDRANT NADZEMNI 80,H-1900 prikljucak 2x52 i 1x75

AKWA
53
HIDRANT PODZEMNI 80 H-750

HIDRANT PODZEMNI 80 H-750

AKWA
54
HVATAC NECISTOCE 100

HVATAC NECISTOCE 100

AKWA
55
HVATAC NECISTOCE 150

HVATAC NECISTOCE 150

AKWA
56
HVATAC NECISTOCE 50

HVATAC NECISTOCE 50

AKWA
57
HVATAC NECISTOCE 65

HVATAC NECISTOCE 65

AKWA
58
HVATAC NECISTOCE 80

HVATAC NECISTOCE 80

AKWA
59
LIVENA KAPA 4KG

LIVENA KAPA 4KG

AKWA
60
N KOMAD 80

N KOMAD 80

AKWA
61
NEPOVRATNI VENTIL 100

NEPOVRATNI VENTIL 100

AKWA
62
NEPOVRATNI VENTIL 125

NEPOVRATNI VENTIL 125

AKWA
63
NEPOVRATNI VENTIL 150

NEPOVRATNI VENTIL 150

AKWA
64
NEPOVRATNI VENTIL 50

NEPOVRATNI VENTIL 50

AKWA
65
NEPOVRATNI VENTIL 65

NEPOVRATNI VENTIL 65

AKWA
66
NEPOVRATNI VENTIL 80

NEPOVRATNI VENTIL 80

AKWA
67
Q LIVENI LUK 100 / 90°

Q LIVENI LUK 100 / 90°

AKWA
68
Q LIVENI LUK 150 / 90°

Q LIVENI LUK 150 / 90°

AKWA
69
Q LIVENI LUK 80 / 90°

Q LIVENI LUK 80 / 90°

AKWA
70
SPOJKA UNIVERZALNA 100 PN16 E-tip

SPOJKA UNIVERZALNA 100 PN16 E-tip

AKWA
71
SPOJKA UNIVERZALNA 150 PN16 E-tip

SPOJKA UNIVERZALNA 150 PN16 E-tip

AKWA
72
SPOJKA UNIVERZALNA 100 PN16 U-TIP

SPOJKA UNIVERZALNA 100 PN16 U-TIP

AKWA
73
SPOJKA UNIVERZALNA 80 PN16 E-tip

SPOJKA UNIVERZALNA 80 PN16 E-tip

AKWA
74
SPOJKA UNIVERZALNA 80 PN16 U-TIP

SPOJKA UNIVERZALNA 80 PN16 U-TIP

AKWA
75
T KOMAD LIVENI 100 / 100

T KOMAD LIVENI 100 / 100

AKWA
76
T KOMAD LIVENI 100 / 50

T KOMAD LIVENI 100 / 50

AKWA
77
T KOMAD LIVENI 100 / 65

T KOMAD LIVENI 100 / 65

AKWA
78
T KOMAD LIVENI 100 / 80

T KOMAD LIVENI 100 / 80

AKWA
79
T KOMAD LIVENI 125 / 100

T KOMAD LIVENI 125 / 100

AKWA
80
T KOMAD LIVENI 125 / 125

T KOMAD LIVENI 125 / 125

AKWA
81
T KOMAD LIVENI 125 / 80

T KOMAD LIVENI 125 / 80

AKWA
82
T KOMAD LIVENI 150 / 100

T KOMAD LIVENI 150 / 100

AKWA
83
T KOMAD LIVENI 150 / 150

T KOMAD LIVENI 150 / 150

AKWA
84
T KOMAD LIVENI 150 / 50

T KOMAD LIVENI 150 / 50

AKWA
85
T KOMAD LIVENI 150 / 80

T KOMAD LIVENI 150 / 80

AKWA
86
T KOMAD LIVENI 80 / 50

T KOMAD LIVENI 80 / 50

AKWA
87
T KOMAD LIVENI 80 / 65

T KOMAD LIVENI 80 / 65

AKWA
88
T KOMAD LIVENI 80 / 80

T KOMAD LIVENI 80 / 80

AKWA
89
TELESKOP 100/125/150

TELESKOP 100/125/150

AKWA
90
TELESKOP 200

TELESKOP 200

AKWA
91
TELESKOP 40/50

TELESKOP 40/50

AKWA
92
TELESKOP 65/80

TELESKOP 65/80

AKWA
93
TOCAK ZA EURO VENTIL 100/125/150

TOCAK ZA EURO VENTIL 100/125/150

AKWA
94
TOCAK ZA EURO VENTIL 200

TOCAK ZA EURO VENTIL 200

AKWA
95
TOCAK ZA EURO VENTIL 40/50

TOCAK ZA EURO VENTIL 40/50

AKWA
96
TOCAK ZA EURO VENTIL 65/80

TOCAK ZA EURO VENTIL 65/80

AKWA
97
X KOMAD LIVENI 100

X KOMAD LIVENI 100

AKWA
98
X KOMAD LIVENI 150

X KOMAD LIVENI 150

AKWA
99
X KOMAD LIVENI 50

X KOMAD LIVENI 50

AKWA
100
X KOMAD LIVENI 80

X KOMAD LIVENI 80

AKWA

21. SPOLJNI VODOVOD

21.02 Sahtovi i resetke

101
LIVENA KAPA 18kg ,DN80 ,H310

LIVENA KAPA 18kg ,DN80 ,H310

FANSULD
102
LIVENA KAPA 7kg ,H240

LIVENA KAPA 7kg ,H240

FANSULD
103
PENJALICE

PENJALICE

FANSULD
104
SAHT 1.5T fi600 - MAURIS A15 H30

SAHT 1.5T fi600 - MAURIS A15 H30

FANSULD
105
SAHT 1.5T fi600 - MAURIS A15 H40

SAHT 1.5T fi600 - MAURIS A15 H40

FANSULD
106
SAHT 12.5T fi600 - MAURIS B125

SAHT 12.5T fi600 - MAURIS B125

FANSULD
107
SAHT 25T fi600 - MAURIS C250

SAHT 25T fi600 - MAURIS C250

FANSULD
108
SAHT 40T fi600 - MAURIS D400

SAHT 40T fi600 - MAURIS D400

FANSULD
109
SAHT 40T fi600 - MAURIS D400 sa ventilaciom

SAHT 40T fi600 - MAURIS D400 sa ventilaciom

FANSULD
110
SAHT 40T fi600 - OMNIUM D400

SAHT 40T fi600 - OMNIUM D400

FANSULD
111
SAHT 40T fi600 - OMNIUM D400 sa ventilaciom

SAHT 40T fi600 - OMNIUM D400 sa ventilaciom

FANSULD
112
SAHT 40T fi600 - RZYMSKI D400

SAHT 40T fi600 - RZYMSKI D400

FANSULD
113
SAHT 40T fi600 - VECTOR D400

SAHT 40T fi600 - VECTOR D400

nn
114
SAHT 40T fi600 BETONSKI - VIABET D400 NA ZAKLJUCAVANJE

SAHT 40T fi600 BETONSKI - VIABET D400 NA ZAKLJUCAVANJE

FANSULD
115
SAHT 40T fi600 BETONSKI - VIABET D400 STANDARD

SAHT 40T fi600 BETONSKI - VIABET D400 STANDARD

FANSULD
116
SAHT 40T fi800 - HIDROPROOF 800

SAHT 40T fi800 - HIDROPROOF 800

FANSULD
117
SAHT 40T fi800 - MAURIS D400 DN800

SAHT 40T fi800 - MAURIS D400 DN800

FANSULD
118
SAHT 40T fi800 - MAXUM D400

SAHT 40T fi800 - MAXUM D400

FANSULD
119
SAHT OD KOMPOZITA KIO 400, B125, 400x400 LOCK SA NASTAVKOM ZA CEV 315 *KI1000034

SAHT OD KOMPOZITA KIO 400, B125, 400x400 LOCK SA NASTAVKOM ZA CEV 315 *KI1000034

POLIECO
120
SAHT OD KOMPOZITA KIO 800, A15, Q600 LOCK *KA1000002

SAHT OD KOMPOZITA KIO 800, A15, Q600 LOCK *KA1000002

POLIECO
121
SAHT OD KOMPOZITA KIO 800, B125, Q600 LOCK *KB1000051

SAHT OD KOMPOZITA KIO 800, B125, Q600 LOCK *KB1000051

POLIECO
122
SAHT OD KOMPOZITA KIO 800, C250, Q600 LOCK *KC2000183

SAHT OD KOMPOZITA KIO 800, C250, Q600 LOCK *KC2000183

POLIECO
123
SAHT OD KOMPOZITA KIO 800, D400, Q600 LOCK *KD4000098

SAHT OD KOMPOZITA KIO 800, D400, Q600 LOCK *KD4000098

POLIECO

21. SPOLJNI VODOVOD

21.03 Razno

124
Ambro selna  80 za LG cevi

Ambro selna 80 za LG cevi

nn
125
Ambro selna 100 za LG cevi

Ambro selna 100 za LG cevi

nn
126
Ambro selna 125 za LG cevi

Ambro selna 125 za LG cevi

nn
127
Ambro selna 150 za LG cevi

Ambro selna 150 za LG cevi

nn
128
Ambro selna PVC 110 sa ventilom

Ambro selna PVC 110 sa ventilom

nn
129
Ambro selna PVC 125 sa ventilom

Ambro selna PVC 125 sa ventilom

nn
130
Ambro selna PVC 160 sa ventilom

Ambro selna PVC 160 sa ventilom

nn
131
Ambro selna PVC 200 sa ventilom

Ambro selna PVC 200 sa ventilom

nn
132
Ambro selna PVC 63 bez ventila

Ambro selna PVC 63 bez ventila

nn
133
Ambro selna PVC 63 sa ventilom

Ambro selna PVC 63 sa ventilom

nn
134
Ambro selna PVC 90 sa ventilom

Ambro selna PVC 90 sa ventilom

nn
135
Blind flansna  50

Blind flansna 50

nn
136
Blind flansna  65

Blind flansna 65

nn
137
Blind flansna  80

Blind flansna 80

nn
138
Blind flansna 100

Blind flansna 100

nn
139
Blind flansna 150

Blind flansna 150

nn
140
Crevo Trevira Q 52 / 15 sa spojnicama

Crevo Trevira Q 52 / 15 sa spojnicama

nn
141
Dihtung guma Q  50

Dihtung guma Q 50

nn
142
Dihtung guma Q  65

Dihtung guma Q 65

nn
143
Dihtung guma Q  80

Dihtung guma Q 80

nn
144
Dihtung guma Q 100

Dihtung guma Q 100

nn
145
Dihtung guma Q 125

Dihtung guma Q 125

nn
146
Dihtung guma Q 150

Dihtung guma Q 150

nn
147
Dihtung guma Q 200

Dihtung guma Q 200

nn
148
Ekspres spojka 1"

Ekspres spojka 1"

METALEKS DB
149
Ekspres spojka 1/2"

Ekspres spojka 1/2"

METALEKS DB
150
Ekspres spojka 2 1/2"

Ekspres spojka 2 1/2"

METALEKS DB
151
Ekspres spojka 2"

Ekspres spojka 2"

METALEKS DB
152
Ekspres spojka 3"

Ekspres spojka 3"

METALEKS DB
153
Ekspres spojka 3/4"

Ekspres spojka 3/4"

METALEKS DB
154
Ekspres spojka 5/4"

Ekspres spojka 5/4"

METALEKS DB
155
Ekspres spojka 6/4"

Ekspres spojka 6/4"

METALEKS DB
156
F - liveni komad Q 150

F - liveni komad Q 150

nn
157
FF - liveni komad Q  50 /  200

FF - liveni komad Q 50 / 200

nn
158
FF - liveni komad Q  80 /  200

FF - liveni komad Q 80 / 200

nn
159
FF - liveni komad Q  80 /  800

FF - liveni komad Q 80 / 800

nn
160
FF - liveni komad Q  80 / 1000

FF - liveni komad Q 80 / 1000

nn
161
FFR - livena redukcija 100 / 50

FFR - livena redukcija 100 / 50

nn
162
FFR - livena redukcija 100 / 65

FFR - livena redukcija 100 / 65

nn
163
Flans adapter  50 /  63

Flans adapter 50 / 63

nn
164
Flans adapter  80 /  90

Flans adapter 80 / 90

nn
165
Flans adapter 100 / 110

Flans adapter 100 / 110

nn
166
Flans adapter 125 / 125

Flans adapter 125 / 125

nn
167
Hidrant nadzemni Q 80

Hidrant nadzemni Q 80

nn
168
Hidrant podzemni Q 80

Hidrant podzemni Q 80

nn
169
Kuplung spojka za LG 065

Kuplung spojka za LG 065

nn
170
Kuplung spojka za LG 080

Kuplung spojka za LG 080

nn
171
Kuplung spojka za LG 100

Kuplung spojka za LG 100

nn
172
Kuplung spojka za LG 125

Kuplung spojka za LG 125

nn
173
Kuplung spojka za LG 150

Kuplung spojka za LG 150

nn
174
Kuplung spojka za LG 200

Kuplung spojka za LG 200

nn
175
Kuplung spojka za PVC 063

Kuplung spojka za PVC 063

nn
176
Kuplung spojka za PVC 075

Kuplung spojka za PVC 075

nn
177
Kuplung spojka za PVC 090

Kuplung spojka za PVC 090

nn
178
Kuplung spojka za PVC 110

Kuplung spojka za PVC 110

nn
179
Liveni olucnjak

Liveni olucnjak

nn
180
Mlaznica za crevo Trevira

Mlaznica za crevo Trevira

nn
181
Orman za PP Hidrant

Orman za PP Hidrant

nn
182
Orman za PP Hidrant - Inox

Orman za PP Hidrant - Inox

nn
183
PE Tuljak 110 sa prirubnicom

PE Tuljak 110 sa prirubnicom

nn
184
PE Tuljak 160 sa prirubnicom

PE Tuljak 160 sa prirubnicom

nn
185
PE Tuljak 250 sa prirubnicom

PE Tuljak 250 sa prirubnicom

nn
186
PE Tuljak 50 sa prirubnicom

PE Tuljak 50 sa prirubnicom

nn
187
PE Tuljak 63 sa prirubnicom

PE Tuljak 63 sa prirubnicom

nn
188
PE Tuljak 75 sa prirubnicom

PE Tuljak 75 sa prirubnicom

nn
189
PE Tuljak 90 sa prirubnicom

PE Tuljak 90 sa prirubnicom

nn
190
Pljosnati zasun 40

Pljosnati zasun 40

nn
191
PP aparat S - 6

PP aparat S - 6

nn
192
PP aparat S - 9

PP aparat S - 9

nn
193
PP Hidrant - Inox ( komplet )

PP Hidrant - Inox ( komplet )

nn
194
PP Hidrant - komplet

PP Hidrant - komplet

nn
195
Prirubnica 050 x 2" - navojna

Prirubnica 050 x 2" - navojna

nn
196
Prirubnica 065 x 2 1/2" - navojna

Prirubnica 065 x 2 1/2" - navojna

nn
197
Prirubnica 065 x 2" - navojna

Prirubnica 065 x 2" - navojna

nn
198
Prirubnica 080 x 2" - navojna

Prirubnica 080 x 2" - navojna

nn
199
Prirubnica 080 x 3" -navojna

Prirubnica 080 x 3" -navojna

nn
200
Prirubnica 100 x 2 1/2" - navojna

Prirubnica 100 x 2 1/2" - navojna

nn
201
Prirubnica 110 x 2" - navojna

Prirubnica 110 x 2" - navojna

nn
202
Prirubnica 110 x 3" - navojna

Prirubnica 110 x 3" - navojna

nn
203
Prirubnica 125 x 2" - navojna

Prirubnica 125 x 2" - navojna

nn
204
Prirubnica 150 x 2" - navojna

Prirubnica 150 x 2" - navojna

nn
205
Prirubnica 80 x 2 1/2" - navojna

Prirubnica 80 x 2 1/2" - navojna

nn
206
Q - liveni komad 100

Q - liveni komad 100

nn
207
Q - liveni komad 50

Q - liveni komad 50

nn
208
Ravni zaporni ventil No 32 NP 6

Ravni zaporni ventil No 32 NP 6

nn
209
Saht 30 kg - nosivosti 1.5 T

Saht 30 kg - nosivosti 1.5 T

nn
210
Spojka slepa 52 za PP hidrant

Spojka slepa 52 za PP hidrant

nn
211
Spojka stabilna Q 52 UN

Spojka stabilna Q 52 UN

nn
212
Teleskop 50 - kucni duzi

Teleskop 50 - kucni duzi

nn
213
Teleskop 50 - kucni kraci

Teleskop 50 - kucni kraci

nn
214
Teleskop 80

Teleskop 80

nn
215
Ventil za PP Hidrant

Ventil za PP Hidrant

nn

FOLLOW US