09. KADE,KABINE i KANALICE

09.01 BLB

1
Kada 105 - metalna emajlirana

Kada 105 - metalna emajlirana

BLB
2
Kada 120 - metalna emajlirana

Kada 120 - metalna emajlirana

BLB
3
Kada 140 - metalna emajlirana

Kada 140 - metalna emajlirana

BLB
4
Kada 150 - metalna emajlirana

Kada 150 - metalna emajlirana

BLB
5
Kada 160 - metalna emajlirana

Kada 160 - metalna emajlirana

BLB
6
Kada 170 - metalna emajlirana

Kada 170 - metalna emajlirana

BLB
7
Nogice za kadu BLB *APMAAD100

Nogice za kadu BLB *APMAAD100

BLB
8
Tus kada 80 x 80 / 13.5 Europa emajlirana

Tus kada 80 x 80 / 13.5 Europa emajlirana

BLB
9
Tus kada 90 x 90 / 14.5 Universal emajlirana

Tus kada 90 x 90 / 14.5 Universal emajlirana

BLB
10
Tus kada R-80 / 12cm Q52 Europa BLB *C8EC12001

Tus kada R-80 / 12cm Q52 Europa BLB *C8EC12001

BLB
11
Tus kada R-90 / 6.5cm Q90 Universal *C96C11001

Tus kada R-90 / 6.5cm Q90 Universal *C96C11001

BLB

FOLLOW US