30.0 DUKTILNE CEVI

1
Duktilna cev DN 100 x 6000 PN40

Duktilna cev DN 100 x 6000 PN40

nn
2
Duktilna cev DN 125 x 6000 PN40

Duktilna cev DN 125 x 6000 PN40

nn
3
Duktilna cev DN 60 x 6000 PN40

Duktilna cev DN 60 x 6000 PN40

nn
4
Duktilna cev DN 80 x 6000 PN40

Duktilna cev DN 80 x 6000 PN40

nn
5
Duktilne cevi DN 1000 x 6000 PN25

Duktilne cevi DN 1000 x 6000 PN25

nn
6
Duktilne cevi DN 150 x 6000 PN40

Duktilne cevi DN 150 x 6000 PN40

nn
7
Duktilne cevi DN 200 x 6000 PN40

Duktilne cevi DN 200 x 6000 PN40

nn
8
Duktilne cevi DN 250 x 6000 PN40

Duktilne cevi DN 250 x 6000 PN40

nn
9
Duktilne cevi DN 300 x 6000 PN40

Duktilne cevi DN 300 x 6000 PN40

nn
10
Duktilne cevi DN 350 x 6000 PN30

Duktilne cevi DN 350 x 6000 PN30

nn
11
Duktilne cevi DN 400 x 6000 PN30

Duktilne cevi DN 400 x 6000 PN30

nn
12
Duktilne cevi DN 450 x 6000 PN30

Duktilne cevi DN 450 x 6000 PN30

nn
13
Duktilne cevi DN 500 x 6000 PN30

Duktilne cevi DN 500 x 6000 PN30

nn
14
Duktilne cevi DN 600 x 6000 PN30

Duktilne cevi DN 600 x 6000 PN30

nn
15
Duktilne cevi DN 700 x 6000 PN25

Duktilne cevi DN 700 x 6000 PN25

nn
16
Duktilne cevi DN 800 x 6000 PN25

Duktilne cevi DN 800 x 6000 PN25

nn
17
Duktilne cevi DN 900 x 6000 PN25

Duktilne cevi DN 900 x 6000 PN25

nn
18
Flansna od DN 60 do DN 1000

Flansna od DN 60 do DN 1000

nn
19
Flansna prorubnicka od DN 60 do DN 1000

Flansna prorubnicka od DN 60 do DN 1000

nn
20
Koleno dvodelno od DN 60 do DN 1000

Koleno dvodelno od DN 60 do DN 1000

nn

FOLLOW US