Bojler 50 L emajl Praktik 6 god MBP50R

17.03 Metalac

Proizvođač

METALAC

Šifra Proizvoda

108050012

Datum Izmene

16. 06. 2018. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 10.206,00 dinara     

FOLLOW US