Bojler 80 L emajl Praktik 6 god MBP80R

17.03 Metalac

Proizvođač

METALAC

Šifra Proizvoda

108060033

Datum Izmene

16. 06. 2018. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 11.513,00 dinara     

FOLLOW US