KRZEM jed.bat. zidna DL KFA *4210-910

05.01 Armatura KFA - Poland

Proizvođač

KFA

Šifra Proizvoda

109300283

Datum Izmene

21. 04. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 3.581,00 dinara     

FOLLOW US