KRZEM jed.bat. 2 cevi KL KFA *4212-815

05.01 Armatura KFA - Poland

Proizvođač

KFA

Šifra Proizvoda

109300284

Datum Izmene

21. 04. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 3.862,00 dinara     

FOLLOW US