Slavina za lavabo - virbla 1/2 180 mm A52U200

05.03 Rosan - Kanjiza

Proizvođač

ROSAN

Šifra Proizvoda

109700006

Datum Izmene

17. 09. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 1.204,00 dinara     

FOLLOW US