Rukohvat virble 1/2 PVC Rosan *PRPL12

05.06 Rezervni delovi za baterije

Proizvođač

ROSAN

Šifra Proizvoda

109700953

Datum Izmene

01. 11. 2014. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 102,00 dinara     

FOLLOW US