Set za prcvrscivanje bat. 1 sraf

05.06 Rezervni delovi za baterije

Proizvođač

KFA

Šifra Proizvoda

109701610

Datum Izmene

08. 10. 2013. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 199,00 dinara     

FOLLOW US