Ventilaciono crevo AL 100 L-3m *C27103

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000120

Datum Izmene

16. 01. 2017. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 918,00 dinara     

FOLLOW US