Ventilaciono crevo ASP 100 L-3m *C30103

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000123

Datum Izmene

19. 09. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 304,00 dinara     

FOLLOW US