Ventilaciono crevo ASP 120 L-3m *C30122

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000124

Datum Izmene

19. 09. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 344,00 dinara     

FOLLOW US