Ventilaciono crevo FLEXI 100 L-10 m *C00100

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000125

Datum Izmene

16. 01. 2017. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 4.660,00 dinara     

FOLLOW US