Ventilaciono crevo FLEXI 120 L-10 m *C00120

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000126

Datum Izmene

16. 01. 2017. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 6.240,00 dinara     

FOLLOW US