Ventilaciono crevo ASP 110 L-3m *C30113

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000128

Datum Izmene

19. 09. 2016. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 324,00 dinara     

FOLLOW US