Ventilaciono crevo AL 110 L-3m *C27113

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000131

Datum Izmene

16. 01. 2017. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 939,00 dinara     

FOLLOW US