Ventilaciono crevo AL 125 L-3m *C27128

28.02 Ventilaciona creva

Proizvođač

TEXO

Šifra Proizvoda

111000134

Datum Izmene

16. 01. 2017. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 1.102,00 dinara     

FOLLOW US