Sifon za VES MASINU uzidni CH *EPPC450

20.02 Plast Brno i Omp

Proizvođač

BRNO

Šifra Proizvoda

111020606

Datum Izmene

17. 01. 2019. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 395,00 dinara     

FOLLOW US