Vazdusni ventil 100 PVC BRNO

28.03 Kape,glave ...

Proizvođač

BRNO

Šifra Proizvoda

118001154

Datum Izmene

04. 12. 2014. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 2.400,00 dinara     

FOLLOW US