Spojka slepa 52 za PP hidrant

21.03 Razno

Proizvođač

nn

Šifra Proizvoda

120000107

Datum Izmene

22. 02. 2013. godine
Opis proizvoda nije obrađen.
VP cena: 791,00 dinara     

FOLLOW US